//


nowa

Aktualności

Ważna informacja

Zgodnie z decyzją Ministerstwa oraz zarządzeniem Dyrektora Szkoły od poniedziałku 26 października do 8 listopada włącznie, uczniowie naszej szkoły będą się uczyć w trybie zdalnym. Lekcje będą się odbywać zgodnie z planem zajęć i na zasadach obowiązujących podczas wcześniejszego nauczania zdalnego jeszcze w trybie hybrydowym.

Od 19 października b.r. lekcje w naszym LO odbywają się w systemie hybrydowym (zdalnym - rotacyjnym). Wszelkie aktualne informacje z tym związane znajdują się w dzienniku elektronicznym, dlatego bardzo prosimy wszystkich rodziców o bieżące zapoznawanie się z nimi.

Link do strony logowania:https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj

Komunikat Rady Rodziców

Rada Rodziców przypomina, iż składkę za rok 2020/2021 można wpłacać również na rachunek bankowy: Rada Rodziców przy LO im. M. Kopernika numer rachunku: 47 9256 0004 2609 7329 2000 0010; w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę Wysokość składki zgodnie z przyjętą uchwałą wynosi: za pierwsze dziecko – 50,00 zł za rok; za drugie dziecko – 25,00 zł za rok; trzecie i kolejne dziecko – bez opłat.

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE WPŁATY !

Jednocześnie informujemy, iż w ubiegłym roku szkolnym zebrane środki zostały przeznaczone m.in. na nagrody dla uczniów, usługi introligatorskie, książki.

Muzyczna dedykacja dla nauczycieli i pracowników LO

            Obecny dość niepewny czas nie sprzyja świętowaniu, ale to na szczęście nie zniechęciło uczniów wieruszowskiego LO do uroczystego podkreślenia Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie ,,Kopernika", przy współpracy ze szkolną telewizją LOWierTV, nagrali materiał będący muzyczną dedykacją dla Dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji z okazji ich święta.

Czytaj dalej..

Kilka dni wcześniej pamiętali także o nauczycielach emerytowanych, dla których również wykonali, za pośrednictwem strony szkoły i szkolnej telewizji, piosenkę.

            O złożeniu życzeń nie tylko nauczycielom, ale również uczniom pamiętał tradycyjnie Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Włodzimierz Matyja. Ich potwierdzeniem było przekazanie Nagród Dyrektora Szkoły a także gratulacje dla nauczyciela historii - pana Jarosława Soleckiego, który za swoje osiągnięcia został wyróżniony tegoroczną Nagrodą Starosty Wieruszowskiego. Życzenia i gratulacje w imieniu Starosty Wieruszowskiego złożył Wicestarosta - Stefan Pietras.

            Zarówno uczniowie ślący muzyczną dedykację, jak i nauczyciele oraz pracownicy szkoły mają szczerą nadzieję, że za rok będziemy mogli świętować Dzień Edukacji Narodowej w sposób tradycyjny - w szerszym gronie.

Nowy Samorząd Uczniowski rozpoczął pracę

Ustępujący Samorząd Uczniowski w składzie: Julia Kubiś (Przewodnicząca Szkoły), Kacper Kos, Maciej Puchalski i Igor Czekalski oficjalnie przekazał władzę i, wraz z Opiekunem - p. Marleną Kik, życzył owocnej pracy Amelii Michalczyk (obecnej Przewodniczącej Szkoły), Kacprowi Kosowi (Zastępcy Przewodniczącej), Zofii Mak (Skarbnikowi) oraz Filipowi Hadryś (Sekretarzowi). Opiekunem Samorządu pozostaje wciąż p. Marlena Kik.

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Zdjęcie z książką"

Październik jest miesiącem bibliotek, więc była to z pewnością idealna okazja, by wręczyć nagrody laureatkom konkursu fotograficznego: ,,Zdjęcie z książką".

Komisja konkursowa w składzie: p. Andżelika Kula, p. Jolanta Moska, p. Magdalena Stachulec, p. Anita Giż i p. Jarosław Solecki zdecydowała o nagrodzeniu następujących osób:

I miejsce - Julia Kubiś z kl. 3A

II miejsce - Natalia Puchalska z kl. 2Ap

III miejsce - Wiktoria Mikołajczyk z kl. 2Ap

Gratulujemy!

Prezent dla naszych emerytowanych nauczycieli

Naszych kochanych emerytowanych nauczycieli zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu, przygotowanego specjalnie dla nich przez młodzież wieruszowskiego LO, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gratulacje dla utalentowanej Patrycji !

Ogromne gratulacje dla naszej uczennicy - Patrycji Zawierty, która zajęła 15.miejsce na Mistrzostwach Świata w Austrii. Patrycja będąc 15-tą na mecie ,,UCI World Championships 2020 in Saalfelden Leogang" była jednocześnie pierwszą Polką w tych prestiżowych zawodach.

Stop hakerom

Z przykrością informujemy, że odnotowaliśmy próbę włamania się na stronę szkoły. Działanie to jest działaniem nielegalnym i będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sprawy.

Konsekwencje karne

W kodeksie karnym zdefiniowano szereg artykułów charakteryzujących przestępstwa z użyciem komputera:

Art. 267

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 268

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 268a

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 269

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.

Art.269a

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Art. 269b

§1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 1 lub 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym, systemie teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Uczestniczyliśmy w ,,Salonie Maturzystów"

29 września uczniowie klas trzecich wieruszowskiego Liceum wzięli udział w corocznym „Salonie Maturzystów”, który z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej pandemią Covid-19 wyjątkowo odbył się w formie wideorelacji online z przedstawicielami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. 

Czytaj dalej..

Zamiast klasycznego wyjazdu na uczelnię, młodzież uczestniczyła w cennych wykładach ekspertów z poziomu szkolnej ławki, jednak nie stanowiło to żadnego problemu, aby skutecznie skontaktować się poprzez udostępnioną przez organizatorów wydarzenia platformę internetową. Mimo „wirtualnej odległości” dzielącej uczniów z koordynatorami salonu nie przeszkodziło to, aby z dużym zainteresowaniem wysłuchać wielu, przydatnych wskazówek dotyczących przebiegu przyszłorocznego egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia w szkole wyższej. Tegoroczny „Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów” był zatem nie tylko idealną okazją do wnikliwego zaznajomienia się z przykładowym arkuszem maturalnym, ale również pierwszym krokiem w dorosłość odnośnie wyboru przyszłych studiów, mając na uwadze obecne podczas programu salonu stanowiska czołowych polskich szkół wyższych. Sądząc po opiniach maturzystów można dojść do wniosku, że spotkanie zakończyło się dużym sukcesem i z pewnością niejednego z nich zachęciło już teraz do podjęcia sumiennej i wytrwałej pracy skutkującej wymarzonymi wynikami na majowych egzaminach.

Nasza uczennica w czołówce wojewódzkiej

28. września w Łodzi, odbył się finał konkursu ,,,Żołnierze Wyklęci - obudźcie Polskę!"', do którego już w marcu zakwalifikowała się nasza uczennica. Rozstrzygnięcie konkursu, z powodu pandemii, odbyło się dopiero teraz, ale warto było czekać ! Marta Taras z kl. 2Bg, rywalizując łącznie z prawie 60-cioma finalistami zajęła 8.miejsce. Tym bardziej doceniane, że w samym konkursie wzięło łącznie udział prawie 3 tysiące uczniów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów - w kolejnych konkursach historycznych.

Koło Pisarskie „Copernicus” zachęca do czytania…

Artykuł z cyklu „Pióro i klawiatura – szkolny reporter przedstawia”:

          Zmiany w naszej szkole w dobie pandemii COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz wszystkich pracowników placówki od 1 września w roku szkolnym 2020/2021 zostały wprowadzone nowe zasady. Obostrzenia te opracowano w formie regulaminu pracy szkoły, by móc powrócić do nauczania w tradycyjny sposób tak, jak było dotychczas. Wszyscy przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do przestrzegania wprowadzonych zmian  ze względu na zagrożenie, jakim jest koronawirus. Dzięki temu możemy uniknąć szerzenia się wirusa i uchronić zdrowie nasze  i naszych bliskich.

       Szkoła została wyposażona w kamerę termowizyjną, która umożliwia pomiar temperatury oraz sprawdzenie obecności maseczki lub innego tworzywa zakrywającego usta i nos. Urządzenie znajduje się przy wejściu do szkoły, więc nie sposób go ominąć. Szybki i łatwy pomiar temperatury nie spowalnia uczniów w drodze na lekcje, a zapewnia im komfort oraz bezpieczeństwo. Dodatkowo obok urządzenia stoi dozownik z płynem dezynfekującym dłonie. Na przerwach między lekcjami obowiązuje nakaz zachowania dystansu od innych. Aby było to możliwe,  również na lekcjach i w świetlicy uczniowie siedzą pojedynczo w rozsuniętych po sali ławkach. Ważnym elementem w dobie pandemii jest dostęp do świeżego powietrza, o co dbają pracownicy szkoły poprzez wietrzenie klas oraz korytarzy. Wskazane jest spędzanie czasu na dziedzińcu szkolnym podczas przerw, ponieważ na otwartej przestrzeni występuje zmniejszone ryzyko zarażenia COVID-19. Dla zachowania wszelkich  środków  ostrożności ,,długa przerwa’’ została skrócona do 15 minut, aby ograniczyć kontakt w skupiskach, a wszystkie akademie zaplanowane na ten rok objęto ograniczeniem czasowym lub – w przypadku dyskotek –  zlikwidowano je. Ponadto na tegorocznych zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje zakaz gier zespołowych – w celu uatrakcyjnienia zajęć zakupiono nowe wyposażenie sportowe, np. rakiety do tenisa ziemnego. Poszczególnym klasom przydzielono sale, w których odbywa się większość ich zajęć. Ta zmiana została wprowadzona, by klasy nie mieszały się ze sobą, zmniejszając kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem. Pomieszczenia są regularnie dezynfekowane, a informują o tym zawieszki na drzwiach zaprojektowane przez uczennicę LO.

       Na potrzeby artykułu zadano uczniom LO pytanie: „Co sądzisz o nowych zasadach bezpieczeństwa  wprowadzonych w szkole z powodu pandemii COVID-19?” Przytaczamy kilka wypowiedzi, aby zaprezentować stanowisko uczniów:

,,Wprowadzenie dwóch bloków zajęciowych sprawiło, że uczniowie poczuli się bardziej komfortowo, gdyż nie mają aż tak wielkiej pracy do wykonania, mogą się skupić na trzech bądź czterech przedmiotach w jednym dniu.”- mówi jedna z uczennic.

 Prawdą jest, że niektóre z tych obostrzeń zmieniły  sposób nauczania na lepsze. Jednak części z nas nie podobają się nowe zmiany:

,,Uważam, że zasady te ograniczają kreatywność uczniów, tym samym w przełożeniu długoterminowym mogą powodować pewne dysfunkcje społeczne. Ograniczenia na lekcjach wychowania fizycznego związane z brakiem gier zespołowych zaburzają tradycyjny model nauczania tego przedmiotu, nakazując wypracować nowy  źle wpływający na zdrowie uczniów. Brak aktywności ruchowej w procesie wzmożonego rozwoju dzieci i młodzieży skutkuje brakiem zdolności fizycznych w dorosłym życiu.”

,,Myślę, że niektóre z nich [obostrzeń] są męczące i niepotrzebne, ale po kilku tygodniach chodzenia do szkoły się do nich przyzwyczaiłam. Najmniej podoba mi się pomysł siedzenia oddzielnie w ławkach i mierzenie temperatury, które jest niedokładne.”

,,Dużym ułatwieniem jest fakt, że nie musimy nosić maseczek przez cały dzień w szkole. Natomiast uciążliwe jest oddzielne siedzenie w ławkach podczas lekcji.”

,,Pośród wprowadzonych obostrzeń trudno mi przyzwyczaić się przede wszystkim do pojedynczego siedzenia w ławkach, ponieważ dawało ono wiele korzyści, umożliwiało wzajemną pomoc i pozwalało rozwijać relacje koleżeńskie w klasie. To, co mi się podoba,  to głównie możliwość pozostania w tej samej sali  podczas większości lekcji.”

      Możemy zauważyć, iż zdania uczniów  na temat wprowadzonych zmian są zróżnicowane, jednak stosujemy się do nich i podchodzimy poważnie do zagrożenia, z jakim możemy się kiedyś spotkać.  Niedługo przyzwyczaimy się do obostrzeń, które powoli stają się naszą rutyną. Pamiętajmy, że zachowując odpowiednie środki ostrożności, chronimy nie tylko swoje zdrowie, ale też zdrowie naszych bliskich.

                                                                                              red. Natalia Winkowska

                                                                                              Szkolne Koło Copernicus

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego

Tegoroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się 6.października. Wystartuje łącznie czternastu kandydatów (na poniższym zdjęciu znajdują się ich nazwiska - w kolejności alfabetycznej). Wszystkich kandydatów zachęcamy do aktywnej kampanii wyborczej i życzymy powodzenia ! 

Michał Pietrzak wojewódzkim mistrzem !

Wróciliśmy z tarczą, pełni doświadczeń na kolejne lata i nadzieją, że będzie lepiej w przyszłym roku, że  nie zabraknie przysłowiowego szczęścia, które poza wiedzą przy tego typu konkursach również jest potrzebne. Będziemy dalej pracować, bo są uczniowie dla których po prostu warto...

Tak o olimpiadzie wypowiadaliśmy się na łamach ,,Łącznika” w tamtym roku. A dziś ? Mamy to!

Czytaj dalej..

Tak w skrócie można skomentować sukces ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Wieruszowie - Michała Pietrzaka , który zdeklasował pozostałych uczniów w wojewódzkim finale Olimpiady zajmując pierwsze miejsce.

Warunkiem uczestnictwa w etapie wojewódzkim było uzyskanie 50 % prawidłowo rozwiązanych odpowiedzi w niełatwym teście. W etapie szkolnym VII edycji Olimpiady Solidarności wzięli  udział uczniowie z blisko 600 szkół w całej Polsce. Michał wraz z dwójką uczniów, którzy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce będzie reprezentował województwo łódzkie w zawodach centralnych w Szczecinie. Powalczy wówczas o nagrodę pieniężną oraz o kilka prestiżowych indeksów m.in. takich uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet Wrocławski.

Opiekunem grupy z województwa  łódzkiego został Jarosław Solecki – nauczyciel historii w wieruszowskim liceum, który powiedział:

,,To oczywiście nie koniec naszych zmagań. Wygrana w województwie nobilituje do większej  pracy. I oczywiście daje radość ze zwycięstwa. Wieruszów jest małym domem z małymi oknami, przez które trudniej jest dostrzec wielki świat. Tym razem udało nam się prześlizgnąć przez szczelinę aby konkurować z uczniami prestiżowych liceów z Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Uroczy to widok, kiedy na liście zwycięzców można zobaczyć naszego ucznia z LO z Wieruszowa.. Historia dwóch dekad 1970-1990 nie jest łatwa w ocenie, ale nie nam ją oceniać. Dla nas to raczej podróż w głąb, bez niepotrzebnej krytyki . Cieszę się i jestem dumny, że w takim małym mieście są tacy zdolni uczniowie, którym jeszcze bardzo się chce."

Nietypowy kiermasz podręczników

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w tym roku szkolnym zamiast tradycyjnego kiermaszu podręczników proponujemy inną formę odsprzedaży i kupna używanych podręczników

Zasady sprzedaży podręczników

Już w ten poniedziałek, 7.09. 2020 roku, uczniowie klas trzecich i klas drugich po szkole podstawowej, którzy chcą sprzedać podręczniki z poprzedniego roku szkolnego, mogą zostawić je w bibliotece szkolnej, dołączając do książek kartki  ze swoim imieniem i nazwiskiem, klasą oraz ceną odsprzedawanego podręcznika. Natomiast uczniowie zainteresowani kupnem podręczników mogą skorzystać z pomocy nauczycieli bibliotekarzy i zaopatrzyć się w poszukiwane pozycje. W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli p. M. Stachulec. 

Pierwsza wywiadówka

Poniżej znajduje się harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami (kliknij w zdjęcie).

Wyczekiwany powrót do LO

Po wielomiesięcznym czasie zdalnego nauczania i okresie wakacyjnym, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie z radością rozpoczęli tradycyjny rok szkolny. 

Czytaj dalej..

Uroczysta, ale tym razem znacznie krótsza Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021 odbyła się na placu rekreacyjnym z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Dyrektor ZSO - Włodzimierz Matyja, tuż po powitaniu uczniów podkreślił, że możliwość ponownego spotkania przy Sztandarze Szkoły, który od ponad pięćdziesięciu lat towarzyszy społeczności szkolnej ,,Kopernika", to w obecnym trudnym czasie wyjątkowa i doceniania chwila.

            Gościem tegorocznego rozpoczęcia roku szkolnego był Wicestarosta Wieruszowski - Stefan Pietras. Życzył on uczniom oraz nauczycielom nie tylko powodzenia w kolejnych miesiącach nauki, ale przede wszystkim zdrowia i wytrwałości.

            Po uroczystości na placu rekreacyjnym uczniowie wszystkich klas udali się na spotkania z wychowawcami, podczas których jednym z najważniejszych punktów było zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID - 19. Ważnym elementem ochrony przed pandemią jest urządzenie zamieszczone tuż przy wejściu do szkoły, które mierzy temperaturę i monitoruje noszenie maseczek.

 

Fot. Aneta Mielcarek

Oprac. Andżelika Kula

Udział LO w uroczystości upamiętniającej rocznicę wybuchu II wojny światowej

        W sobotę 29 sierpnia 2020  roku o godz. 10.00 przed obeliskiem na polach Krajańskich rozpoczęła się powiatowa uroczystość upamiętniająca 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w której wzięła udział Dyrekcja naszej szkoły. Po krótkiej modlitwie oraz Apelu Poległych  zaproszeni goście oraz delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki. Program tegorocznej uroczystości został skrócony z uwagi na pandemię.

Inauguracja Roku Szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla wszystkich uczniów odbędzie się 1.września (we wtorek) na placu rekreacyjnym (w razie pogody deszczowej uczniowie udają się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami a uczniowie klas pierwszych na salę gimnastyczną).

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (dystans społeczny, maseczki).

Informujemy, że naukę od 2.września rozpoczynamy w sposób tradycyjny.

Przygotowania do bezpiecznego roku szkolnego

O to, czy tegoroczny rok szkolny w wieruszowskim LO będzie rzeczywiście bezpieczny - zapytali sami dziennikarze telewizji tvn24. Wyczerpujących informacji na ten temat udzieliła Wicedyrektor LO - pani Magdalena Stachulec, która zapewniła, że nasze Liceum, stosując się do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego, robi wszystko, aby zapewnić uczniom jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki pracy. 

Czytaj dalej..

Dziennikarze tvn24 odwiedzili naszą szkołę jeszcze w czasie, gdy powiat wieruszowski należał do tzw. ,,żółtej strefy", ale to oczywiście nie znaczy, że dziś, gdy już w niej nie jesteśmy, nie pracujemy nad bezpieczeństwem równie mocno. Zapewniamy uczniów oraz rodziców, że wciąż jesteśmy tak samo czujni i robimy wszystko, aby społeczność naszego LO mogła bezpiecznie rozpocząć pracę. Wszelkie informacje w tej i wielu innych sprawach będą się pojawiać na bieżąco w szkolnych mediach oraz będą przesyłane uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Lista przyjętych do LO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Starsze posty znajdziecie w naszym archiwum (lewy margines strony)

Zapraszamy również na nasz profil na facebooku (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie) gdzie znajdziecie więcej zdjęć i filmów !