Aktualności

Dwa pierwsze miejsca nasze!

W Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się 20.września w Galewicach, nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca! Wielkie brawa dla Weroniki Semby z kl.1C i Piotra Rudnika z kl.2B.
Gratulujemy i dziękujemy również pozostałym uczestnikom biegów: Marcie Bryłce z kl.1C (która zajęła 6.miejsce) oraz Sylwii Kucharskiej z kl.1A i Adriannie Mielczarek z kl.2A.

Licealiści na Wrocławskim Salonie Maturzystów

To, że nasi trzecioklasiści wraz z wychowawcami odwiedzają co roku Wrocławski Salon Maturzystów staje się już chyba swoistą tradycją. Nasi najstarsi uczniowie i tym razem mieli okazję zapoznać się z ofertami wrocławskich uczelni, porozmawiać ze studentami i rozwiać wiele wątpliwości. Już teraz trzymamy kciuki za ich ostateczną decyzję w przyszłości.

1C w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Wieruszowie

Uczniowie klasy 1C odwiedzili 20. września Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie. Pracownicy Biblioteki zapoznali naszych licealistów ze zbiorami i sposobem korzystania z nich. Pierwszoklasiści obejrzeli również wystawę "Wieruszów- czas wojny" Piotra K. i Ireneusza Grądzielów, którą gorąco polecają!

Klasa 1B na Szlaku Pamięci

Wrześniowa aura nie jest zbyt korzystna, ale to wcale nie przeszkodziło klasie 1B, by uczestniczyć w lekcji historii na rowerach. Nasi pierwszoklasiści, wraz ze swoim wychowawcą-Panem Jarosławem Soleckim, odwiedzili najważniejsze miejsca Pamięci w Wieruszowie, zaznajamiając się jednocześnie z historią naszego regionu. Tę nietypową, ale jakże kreatywną lekcję historii uczniowie klasy 1B zakończyli przy integracyjnym ognisku.

Ekologiczny Konkurs Fotograficzny

Zachęcamy licealistów do wzięcia udziału w Ekologicznym Konkursie Fotograficznym.
Jesień jest niezwykle różnorodna, kolorowa i wygląda zupełnie
inaczej w lesie, w parku, na łące czy na polu. Obok roślin
z dojrzałymi owocami można zaobserwować takie, które jeszcze kwitną. Zachęcamy do jesiennych wycieczek i obserwacji. Spróbujcie utrwalić na fotografiach jesienną różnorodność.
Są miejsca, o których wiecie tylko Wy. Może warto je pokazać
innym? A więc w drogę! I koniecznie zabierzcie ze sobą aparaty fotograficzne!!!

Regulamin konkursu

UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Organizator dopuszcza tylko prace wykonane indywidualnie.
TEMATYKA KONKURSU:
Jesienna przyroda – królestwo różnorodności
ZASADY UCZESTNICTWA:
Warunkiem łącznym udziału w Konkursie jest nadesłanie na adres Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3, 94-043 Łódź,
ul. Olimpijska 9:
1.odbitek fotograficznych w formacie min. 20x30 cm (max. 5 zdjęć)
2.formy elektronicznej dostarczonych odbitek zdjęć zapisanych na płycie CD
3.wypełnionej karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem (karty zgłoszenia wraz z zasadami uczestnictwa w konkursie są dostępne w bibliotece szkolnej oraz u wychowawców).
UWAGA: Prace nadesłane tylko w formie elektronicznej nie
będą oceniane. Prace papierowe należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko twórcy, wiek, tytuł lub numer zdjęcia, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail.Pliki na płycie proszę nazywać wg następującego klucza:
imie_nazwisko_lat_nr_zdjęcia .jpg
np. jan_nowak_12_1.jpg
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 30 października 2017 r.
OCENA PRAC:
Prace ocenione zostaną przez komisję powołaną przez organizatora. Komisja przy ocenie brać będzie pod uwagę tematykę prac, formę wykonania, poziom artystyczny, ogólną koncepcję, oryginalność prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r.
Nagrody zapewniają organizatorzy.
INNE POSTANOWIENIA:
Konkursu kończy wystawa, której otwarcie nastąpi po wręczeniu
nagród laureatom.

Konkurs "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"

Zachęcamy do wzięcia udziału w corocznym konkursie z wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Czekają na Was atrakcyjne nagrody! Regulamin konkursu znajdziecie poniżej a także na profilu naszego LO na facebook'u i na drzwiach sal nr 9 i 17. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli prowadzących zajęcia z Historii i Historii i Społeczeństwa.

Regulamin konkursu

TEMATYKA KONKURSU
Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Wyklętych;
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs jest objęty patronatem IPN/o. w Łodzi;
2. Adresat konkursu: uczniowie szkół ponadgimazjalnych w powiatach: sieradzkim,wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim,
zgierskim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim; opoczyńskim, skierniewickim,rawskim, tomaszowskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, w Piotrkowie Trybunalskim m.npp. i w Skierniewicach m. npp.; w Łodzi m. npp., łódzkim wschodnim i brzezińskim;
3.Organizatorzy konkursu: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus,
Poseł na Sejm RP Waldemar Buda, Senator RP Przemysław Błaszczyk; Senator RP Maciej
Łuczak, Marszałek Senatu RP prof. Michał Seweryński;
4. Koordynator konkursu: Dyrektor Biura Poselskiego Piotra Polaka - Dorota Więckowska;
5. Komisja konkursowa w pierwszym i drugim etapie: przedstawiciel parlamentarzystów
i dwóch nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły;
6. Komisja konkursowa w trzecim etapie: przedstawiciel IPN i trzech przedstawicieli parlamentarzystów;
7. Rodzaj konkursu: trzyetapowy;
a) Etap pierwszy - szkolny;
b) Etap drugi - regionalny;
c) Etap trzeci - finał wojewódzki;
8. Miejsce przeprowadzenia konkursu:
a) Etap pierwszy - zgłoszone szkoły;
b) Etap drugi, regionalny – jedna ze szkół z regionu, biorących udział, do uzgodnienia po
etapie pierwszym;
c) Etap trzeci, finał wojewódzki –Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa
9. Pytania:
a) Etap pierwszy: test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 45 min.);
b) Etap drugi: test 40 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.);
c) Etap trzeci: test 50 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.);
d) Dogrywka w pierwszym, drugim i trzecim etapie: test 10 pytań wielokrotnego wyboru;
10. Sprawdzanie prac i wyniki – bezpośrednio po oddaniu prac przez uczniów;
11. Do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani laureaci trzech pierwszych miejsc
z każdej szkoły;
12. Do etapu trzeciego zostaną zakwalifikowani laureaci sześciu pierwszych miejsc
z każdego z regionów I, II, i III; oraz po osiemnastu laureatów z regionów IV i V;
13. W finale, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez, co najmniej dwie osoby
przeprowadzana będzie wśród nich dogrywka o nagrodę główną;
14. W finale, w przypadku uzyskania jednakowych wyników miejsc od drugiego do
dziewiątego zostaną przeprowadzone dogrywki;
15. W dogrywce (w każdym z etapów) w przypadku uzyskania jednakowych wyników,
zwycięża osoba, która pierwsza oddała test;
PODZIAŁ NA REGIONY:
I region – powiaty: sieradzki, wieluński, wieruszowski, pajęczański, zduńskowolski;
II region – powiaty: łaski, pabianicki, zgierski;
III region – powiaty: poddębicki, łęczycki, łowicki, kutnowski;
IV region – powiaty: rawski, skierniewicki, Skierniewice m. npp., opoczyński,
tomaszowski, radomszczański, bełchatowski, piotrkowski, Piotrków Trybunalski
m. npp;
V region – powiaty: Łódź m. npp., łódzki wschodni, brzeziński;
NAGRODY I etap (w każdej szkole);
1. Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;
2. Wszyscy uczestnicy: dyplomy i gadżety;
NAGRODY II etap;
Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;
Wszyscy uczestnicy: dyplomy i upominki;
NAGRODY III etap:
Nagroda główna – wyjazd do Brukseli;
Wszyscy uczestnicy – dyplomy;
WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Pierwszy i drugi etap: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac
w szkołach;
2. Finał: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w Bibliotece
im. Piłsudskiego w Łodzi;
TERMINY
1. Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów lub dyrektorzy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2017, godz. 15.00 pocztą elektroniczną. Zgłoszenie sporządzone w tabeli oraz przesłane w programach Word i PDF musi zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię
i nazwisko opiekuna i dyrektora szkoły wraz z adresem tel./fax i e-mail szkoły oraz telefon kontaktowy i adres mailowy do nauczyciela – opiekuna.
TERMIN KONKURSU (ETAP PIERWSZY):
Od 16 października 2017 r. - dokładną datę ustalają:
o P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów:
sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego,
pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);
TERMIN KONKURSU (ETAP DRUGI)
Po zakończeniu etapu pierwszego w każdym z regionów. Dokładną datę ustalają:
o P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów:
sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego,
kutnowskiego);
TERMIN KONKURSU (FINAŁ WOJEWÓDZKI):
12 marca 2018 r.
WYMAGANIA Z ZAKRESU
1. Wiadomości zawartych na stronach Sejmu i Senatu, (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.senat.gov.pl/
2. Wiadomości zawartych na stronach internetowych (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):
http://www.piotrpolak.pl/
http://www.telusrobert.pl
http://www.wykleci.ipn.gov.pl
http://ipn.gov.pl
3. Wiadomości zawartych w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych wszystkich autorów – podstawa i rozszerzenie, dotyczących Żołnierzy Wyklętych i czasów,
w jakich żyli;
4. Pozycja książkowa: ,,Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie” Joanna Wieliczka-Szarkowa,
Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013; lub inna pozycja o tej tematyce;
5. Pozycja książkowa: Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989; Warszawa 2011;
6. Pozycja książkowa: „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Siechury; Społeczny Komitet Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu; Poznań 2015.

"Kopernik" rozpoczyna Nowy Rok Szkolny

To, że Rok Szkolny 2017/2018 rozpoczął się tym razem dopiero 4.września wcale nie oznacza, że w wieruszowskim LO będzie on mniej intensywny od poprzedniego. Uczniowie "Kopernika" rozpoczęli kolejne miesiące nauki "pełną parą" uczestnicząc jeszcze w tym samym dniu w zajęciach lekcyjnych.
Zanim jednak to się stało, na szkolnym placu rekreacyjnym odbyła się tradycyjna uroczystość, podczas której Dyrektor Szkoły- Włodzimierz Matyja zainaugurował kolejny Rok Szkolny. Ważny i znaczący nie tylko dla pierwszoklasistów licznie rozpoczynających naukę w wieruszowskim LO, ale i dla samej Dyrekcji. Obecny na rozpoczęciu Roku Szkolnego 2017/2018 Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego- Mirosław Urbaś w pierwszej kolejności przedstawił nowego Dyrektora Szkoły- Włodzimierza Matyję, wybranego na kolejną kadencję. Pan Wicestarosta do gratulacji dołączył życzenia wielu sukcesów nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli.

Czytaj więcej...

Wytrwałości i cennych osiągnięć życzyli również wszystkim obecnym Dyrektor Szkoły oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego- Mirosław Dyszlewski. Już w pierwszym dniu nowego Roku Szkolnego mieliśmy okazję jedno z tych osiągnięć nagrodzić. Podziękowania i gratulacje otrzymała Wiktoria Tomaszek z kl.3C, która jest autorką pięknej grafiki w szkolnej świetlicy.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 nie mogło się odbyć bez jego tradycyjnej części- uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych. Przysięga sumienności i wytrwałości to ważne słowa nie tylko dla osób rozpoczynających naukę w "Koperniku", ale również dla tych, którzy ją kontynuują i przygotowują się do egzaminu dojrzałości w roku 2018.
Społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Wieruszowie życzy nie tylko licealistom, ale i uczniom wszystkich szkół na terenie powiatu wieruszowskiego cierpliwości i odwagi w dążeniu do celu. Niech rozpoczęty Rok Szkolny 2017/2018 będzie dla Was czasem konstruktywnej nauki, dobrych decyzji i wymarzonych sukcesów.

Fot.Natalia Świtoń z kl.3C

oferta